· 

Ostara

In sommige landen noemt men het paasfeest Ostern of Easter.

De geestelijke Beda Venerabilis (673-735) vermeldde in de temporum ratione dat de Saksen een Godin aanbaden genaamd Eástra. De maand Maart werd Ésturmonath’ genoemd.

In het Oud Hoog-Duits heet de Godin Eástr 'Ostara'. Ter ere van de godin Ostara vond ieder jaar een feest plaats, dat ze ôstartage noemden. Ôstartage is het meervoud van ôstarâ. Het feest duurde twee dagen. Het Engelse Easter ontleent zijn naam aan de godin Eástra, en in het Duitse Ostern aan de godin Ostara.

Godin Ostara was enkel bekend bij de Saksen. Vroeger vierden wij hier in Nederland ook Ooster, maar de verhalen omtrent Godin Ostara werden door de kerk gelijkgesteld aan het Joodse Pesach.

Vandaar dat het hier in Nederland nu Pasen wordt genoemd, afegeleid van het Pesach feest. De christenen herdenken dan de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. 

 

Godin Ostara

Ostara is een Godin van het Lente seizoen.

Zij symboliseert de overwinning van het licht en het aanbreken van de vruchtbare

periode: Lente.

Haar naam slaat dan ook op het Oosten, de richting waar het licht, de zon vandaan komt.

Ostara is de Godin van de stralende morgen, het stijgende licht, en ze is een blijmoedige en heilzame verschijning.

Tussen 19 en 22 maart passeert de zon de evenaar van zuid naar noord en zijn dag en nacht overal op aarde even lang. Deze datum valt precies tussen winterzonnewende en zomerzonnewende, en vanaf dat moment worden de dagen langer dan de nachten. Het Lentefeest werd gevierd tijdens een twaalfdaags feest dat begon op de nieuwe maan na de equinox.

De viering van de daaropvolgende volle maan was het hoogtepunt van dit feest.

Paasvuren

Nog steeds worden door bepaalde volken/groeperingen met name in het Oosten van het land elk jaar op de eerste Paasdag de zogenaamde Paasvuren ontstoken, om de terugkeer van het licht en de lente te vieren. Traditioneel ontsteekt men in de Saksische regio Paasvuren. Paasvuren werden meestal ontstoken op heuvels en bergen, en nu nog dragen sommigen de naam ‘Paasberg’ of 'Paasbult'. Het was traditie om voor geluk over het vuur te springen. Eeuwenlang heeft de kerk geprobeerd de paasvuren en andere heidense tradities er omheen uit te bannen.

 

De paashaas en paaseieren

Ostara is het vruchtbaarheidsfeest en een zekere eigenschap van de haas heeft hem de status van vruchtbaarheidssymbool verworven bij veel volkeren en culturen.

De haas is eigenlijk een kip van Ostara die haar eieren constant verborg. Uit onvrede hierover veranderde Ostara haar in een haas om ze weer te zoeken.

Deze speurtocht komt niet alleen overeen met die van kinderen tijdens Pasen, maar bijvoorbeeld ook met het zoeken naar het eerste kievitsei.

Het verband tussen de vogel en de haas wordt mogelijk verklaard door het feit dat sommige vogels hun eieren op de grond en in verlaten holen van hazen leggen.

Vroeger stopten boeren een ei in hun akker om de oogst te zegenen. De eieren zijn, net als de haas, in veel culturen het symbool van nieuw leven. Het beschilderen van de eieren is een gebruik dat zelfs bij volkeren in China bekend was.

De felle kleuren symboliseren de herlevende kleuren van de natuur.

Met name rood was populair.

Het ei is dus een krachtig symbool

Het word gezien als een symbool voor vruchtbaarheid en wedergeboorte.

De wereld is herboren en komt tot leven.

De balans keert.

Licht overwint duisternis.

De winter is eindelijk voorbij.

Reden genoeg om te feesten!

 

Palmpasen en broodversieringen

Een week voor pasen wordt palmpasen gevierd. De christenen vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Het gebruik om een versierde stok, een Palmpaas, met lekkers eraan rond te dragen is van oorsprong heidens. Het komt van de Meiboomviering van de Germanen, waarbij men ten teken van de terugkerende zomer een versierde den ronddroeg. In de top van de den zat een broodhaantje. De den en de haan slaan op de wereldboom Yggdrasil en de haan Gullinkambi ( Goudenkam) die in de top zat.

De haan staat synoniem voor de komst van het licht die hij elke ochtend aankondigt. Broodhaantjes versieren nu nog de top van de versierde stokken en goudkleurige hanen de toppen van kerken. De gewoonte om dieren van brood te gebruiken stamt uit de periode waarin men niet langer echte dieren wilde offeren. Om de vervangers toch een beetje echt te laten lijken zijn ze niet plat maar rond van vorm.

Lente

Lente is een van oorsprong Germaans woord dat ‘lengen’betekent.Tijdens Ostara,ook wel lente-equinox genoemd, zijn dag en nacht even lang. Na Ostara worden de dagen weer langer en de nachten weer korter. Het Germaanse lentefeest stond in verband met het lengen van de dagen, de zon en de herleving van de natuur. De nieuwe periode van vruchtbaarheid en overvloed brak aan.

Mensen die afhankelijk waren van jacht en landbouw hoefden niet meer zo spaarzaam met hun voorraden om te gaan en dat mocht gevierd worden.

De overgang van donker naar licht werd volgens bewaard gebleven overleveringen vaak uitgebeeld als een strijd. Hierbij werd de winter gespeeld door een in dierenhuiden of stro gehulde man , die zich gewonnen moest geven aan een in het groen geklede en met bloemen getooide jonge vrouw. Naast dit ritueel werden optochten langs de akkers georganiseerd, waarbij met stokken op de grond werd geklopt om de aarde te wekken. Ook deed men spelletjes en werden wedstrijden gehouden.

Volgens het volksgeloof maakte de zon drie vreugdesprongen om de terugkeer van licht en lente te vieren.

Eten en drinken

Zoals bij veel andere feesten kent ook Ostara traditionele gerechten. Ham is het traditionele hoofdgerecht dat bij veel gezinnen op Paaszondag gegeten wordt. De reden hiervan ligt waarschijnlijk in de manier van leven in het oude Europa. Tegen het einde van de herfst, meestal in oktober, dat ook bekend is onder de naam Bloedmaan, omdat het verwijst naar de laatste keer dat dieren geslacht werden voor de winter begon, werd het vlees gezouten en gedroogd zodat het goed zou blijven tot het einde van de winter. Arme mensen die afhankelijk waren van landbouw en jagen, aten tijdens de winter spaarzaam om te voorkomen dat hun voorraad op zou zijn voor de winter was afgelopen. Zodra het lente werd hoefden zij zich hier minder zorgen om te maken.

Om dit en de komst van de lente, die vernieuwing en overvloed betekende te vieren, aten zij het lekkerste overgebleven gedroogde vlees, inclusief de hammen.

Dit was ook het einde van het eten van gedroogd vlees en opgeslagen houdbare groenten, zoals knollen en wortels. De dieren kwamen af op de jonge groene plantjes, die vol vitaminen en mineralen zaten, die elk levend wezen nodig had om hun lichaam tijdens de lente weer vol met nieuwe energie op te laden.

Hierdoor konden ze weer verse groenten en vlees eten.

Zoals bij veel andere feesten kent ook Ostara traditionele gerechten. Ham is het traditionele hoofdgerecht dat bij veel gezinnen op Paaszondag gegeten wordt. De reden hiervan ligt waarschijnlijk in de manier van leven in het oude Europa. Tegen het einde van de herfst, meestal in oktober, dat ook bekend is onder de naam Bloedmaan, omdat het verwijst naar de laatste keer dat dieren geslacht werden voor de winter begon, werd het vlees gezouten en gedroogd zodat het goed zou blijven tot het einde van de winter. Arme mensen die afhankelijk waren van landbouw en jagen, aten tijdens de winter spaarzaam om te voorkomen dat hun voorraad op zou zijn voor de winter was afgelopen. Zodra het lente werd hoefden zij zich hier minder zorgen om te maken.

Om dit en de komst van de lente, die vernieuwing en overvloed betekende te vieren, aten zij het lekkerste overgebleven gedroogde vlees, inclusief de hammen.

Dit was ook het einde van het eten van gedroogd vlees en opgeslagen houdbare groenten, zoals knollen en wortels. De dieren kwamen af op de jonge groene plantjes, die vol vitaminen en mineralen zaten, die elk levend wezen nodig had om hun lichaam tijdens de lente weer vol met nieuwe energie op te laden.

Hierdoor konden ze weer verse groenten en vlees eten.

Vasten

Sommige mensen denken dat vasten rond deze tijd van Ostara  erg gezond en magisch is. Het ruimt alle tijdens de winter opgeslagen gifstoffen op en ze kunnen een ander bewustzijn creëren om magie te beoefenen tijdens het Ostara feest.

Elfenvoedsel

Het mandje vol chocolade eieren en holle chocolade paashazen zijn niet alleen geliefd bij kinderen en volwassen het heeft ook nog een diepere betekenis.

Sommige mensen die de maanvieringen en de jaarfeesten doen houden de oude tradities van het Elfenvolk  van de Keltische landen in ere. Het is een gebruik om eten en drinken tijdens de nachten van de jaarfeesten buiten te leggen voor het Elfenvolk.

Zij geloven dat wanneer de elfen niet op deze wijze geëerd worden tijdens de feesten, zij ongeluk in hun leven brengen. Verschillende feesten vragen om verschillende traktaties voor de elfen. Met Imbolc, worden er bijvoorbeeld melkproducten als kaas, boter of slagroom voor de Elfen achtergelaten. Met Lammas laten ze vers graan of vers gebakken brood achter.

En met Ostara is het gebruikelijk om iets zoets neer te leggen, zoals honing of snoep. Misschien is dit het verband met het paasmandje met de chocolade eieren.

Of misschien corresponderen de zoetigheden wel met de zoete nectar die weer verzameld gaat worden uit de lentebloemen. Het vormen van snoepgoed in de vorm van hazen of kuikens is een manier om deze dieren als een symbool te kunnen toepassen. Door ze op te eten, nemen we hun eigenschappen over en verhogen we onze vruchtbaarheid, groei en vitaliteit.

Het is duidelijk dat de associatie van hazen tijdens Pasen te maken heeft met vruchtbaarheidsenergie

Iedereen die ooit konijnen of hazen als huisdieren gehouden heeft, weet dat zij zich erg veel en snel voortplanten. De oorsprong van de Paashaas ligt ook in het vereren van deze dieren tijdens de lente,omdat ze heilig waren voor de Godin Eastre, net als paarden heilig is voor de Keltische godin Epona en de kraai heilig is voor de godin Morrigan.

Doordat Eastra de godin van de lente is, heerst zij over het rijk van conceptie en de geboorte van  baby’s, zowel dierlijk als menselijk, van de bevruchting van planten, bloemen en het rijp worden van vruchten. Seksuele activiteit  is de wortel van al het leven: door deze activiteit te vereren, vereren we onze meest directe connectie met de natuur. Tijdens Beltane, vereren we de seksuele eenwording van de God en de Godin; maar daarvoor tijdens Ostara, verwelkomen we de terugkeer van de lente godin van haar lange seizoenslaap. De sappen beginnen weer te stromen, de bomen komen weer in de knop, de grond wordt weer losser, het ijs smelt en overal ontwaakt de natuur vol geuren en kleuren en langzaam wordt alles vervuld met levenskracht.

 

Dit is de tijd voor het maken van een nieuwe start; nieuwe kleding dragen, een nieuw kapsel, een nieuwe baan, nieuwe relaties, grote voorjaarsschoonmaak, nieuwe leefsituaties of een nieuwe woonplaats. Het tijdstip rond Ostara is een krachtig tijdstip om magie te bedrijven, niet alleen vanwege het balanceren van de energie van de aarde, maar vanwege de wijze waarop onze eigen energie de verandering van de aarde weerspiegelt. Ook wij zijn letterlijk herboren, alsof we wakker zijn uit een diepe winterslaap, klaar om mee te delen in al de krachtige energie van de aarde en de uitdaging om alle dagelijkse veranderingen van de aarde te trotseren.

Reactie schrijven

Commentaren: 0