· 

St Patrick's day

Shamrock, symbool van St. Patrick

St. Patrick's Day (Iers-Gaelisch: Lá Fhéile Pádraig) is de nationale feestdag van Ierland, Noord-Ierland, Montserrat en de Canadese provincies Newfoundland en Labrador. De feestdag valt op 17 maart, waarbij men de beschermheilige van het land, Sint-Patriciusherdenkt. Overal in Ierland wordt dit uitbundig gevierd met openluchtconcerten, kermis, een grote optocht en vuurwerk bij de rivier de Liffey in Dublin. Groen is de kleur die met het festival wordt geassocieerd. Feestgangers dragen meestal groene kleding en men kan bijvoorbeeld groen bier kopen op deze dag.

St. Patrick's Day wordt ook groots gevierd in de VS en Australië, landen waar veel Ieren naartoe zijn geëmigreerd. In deze landen worden veel grote optochten georganiseerd. In New York vindt de oudste en grootste parade ter wereld plaats, maar ook in Dublin en andere Ierse steden worden parades gehouden.

In veel landen is een jaarlijks groeiende groep mensen die St. Patrick's Day vieren; niet alleen Ieren of mensen met Ierse voorvaderen. Er is ook een groep zonder Ierse wortels, die zichzelf 'Irish for the day' verklaren; zo heeft de voormalige burgemeester van New York, Ed Koch, zichzelf eens omgedoopt tot 'Ed 'O Koch' voor Sint Patricius.

Ook is het een traditie dat de Taoiseach (de Ierse premier) en de President van de Verenigde Staten op St. Patrick's Day overleg met elkaar hebben over de voortgang van het vredesproces in Ierland, en breder over de gevolgen van gebeurtenissen in de wereld.

St. Patrick's Day is niet alleen verbonden aan de Ierse cultuur, maar is ook een christelijkfeest dat door de Katholieke kerk, de Ierse Kerk en andere Anglicaanse Kerken gevierd wordt. Deze feestdag valt bijna altijd in de vastentijd en kan soms in de zogeheten Goede Week vallen. Valt St. Patrick's Day in zo'n week, dan wordt de feestdag verschoven naar de tweede maandag na Pasen.

 

 

Beeld van Patricius

Patricius (geboren in Schotland, vlakbij Glasgow eind 4e eeuw[1]- 17 maart 461) (Engels.: Saint Patrick, Iers: Naomh Pádraig) is de beroemdste missionaris van Ierland en is heilig verklaard. Hij is werkzaam geweest in de vijfde eeuw. Van het begin van zijn activiteiten, noch van zijn geboorte is een precieze datum bekend.

Er zijn twee boeken van zijn hand, de Belijdenis en de Brief aan de soldaten van Coroticus. Daarin wordt duidelijk dat hij als jongen van 16 door Ierse heidenen als slaaf naar het eiland gebracht werd. Daar werd hij schaapherder en leerde Iers. Door een visioen kon hij vluchten en keerde hij naar zijn ouders terug, maar volgens een andere legende werd hij door heidense Ieren na 6 jaar naar Galliëgebracht.

Hij ging de priesteropleiding volgen in Auxerrein het toenmalige Gallië. Paus Celestinus I(422-432) gaf hem de opdracht het heidense Ierland te kerstenen. Hij keerde naar het eiland terug om op de meest afgelegen plekken waar nog nooit een prediker gezien was het christendom te brengen. Mogelijk werd hij door zijn vroegere leraar, bisschop Germanus van Auxerre [2], tot eerste bisschop van Ierland gewijd. Hij had het niet makkelijk, omdat de katholieke Britten hem minachtten vanwege zijn lagere achtergrond en de Ieren hem wantrouwden omdat hij een vreemdeling was. Halverwege de 5e eeuw vestigde hij zijn bisschopszetel in Armagh. Hij zou honderden kerken hebben gesticht. Hij overleed in of na 461, mogelijk in Armagh of Saul (bij Downpatrick). Waar hij is begraven is onbekend.

In later tijden (7e eeuw) werd vooral in het bisdom Armagh, dat het primaat van Ierland opeiste, zorgvuldig een cultus rond zijn persoon opgebouwd. Vandaag geldt hij als dé Ierse heilige bij uitstek.

De feestdag van Patricius, 17 maart, St. Patrick's Day of Lá Fhéile Pádraig, is de nationale feestdag van Ierland.

Patricius is de patroon van kuipers, mijnwerkers, smeden en het vee en hij beschermt tegen ongedierte, veeziekte en het kwaad.

 

Slangen

Een populaire legende over hem vertelt hoe hij de slangen uit Ierland verdreef (vandaar dat er geen slangen zijn op het eiland). Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat de slang een metafoor is voor de vroege heidense religies van Ierland. St. Patrick bracht het christendom naar Ierland en heeft zo goed werk gedaan dat praktisch al het heidendom uit het land verdween. Het is belangrijk op te merken dat hij niet fysiek de heidenen uit Ierland heeft verdreven maar in plaats daarvan bracht St. Patrick het christendom naar Ierland. Hij deed zulk goed werk met de omzetting van het hele land naar de nieuwe religieuze overtuigingen dat het oude systeem nagenoeg werd geëlimineerd.

 

Veel paganisten en heksen voeren een stil protest op St. Patrick door het dragen van een slang op hun jas of shirt. Ook wordt vaak de voordeur versierd met een Lente Slangen Krans, een krans van takken en vers groen versierd met slangen.

Klaverblad

Een andere populaire legende vertelt hoe hij een shamrock, een klaverblad, gebruikte als symbool voor de goddelijke Drie-eenheid van het katholieke geloof. Hij wordt ook voornamelijk afgebeeld met de shamrock in zijn hand, en het klaverblad is ook een embleem voor Ierland (hoewel de harp het officiële symbool is). 

De Chicago River is groen gekleurd ter gelegenheid van St. Patrick's Day.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Wikipedia

Reactie schrijven

Commentaren: 0