· 

Jacobite glass, een 18e eeuws teken van verzet - Deel 1

Toast-glas

Een Jacobite glas in een 18e-eeuws drinkglas, dat meestal werd gebruikt om te toasten op Prince Charles Edward Stuart (“Bonnie Prince Charlie”). De Jacobites waren voorstanders van de verbannen koning James II, die in 1698 afstand deed van de troon, en van zijn nazaten James Edward Stuart (de “Old Pretender”) en diens zoon Charles Edward Stuart (de “Young Pretender”). Voordat de Young Pretender werd verslagen in 1746, werden Jacobite glazen meestal gegraveerd met de Engelse roos, die symbool staat voor de Engelse kroon, en het motto "Redeat" (latijn: "Moge hij terugkeren"). Na 1746 kregen de glazen eerst meer cryptische symbolen, maar later werd deze vorm van verzet losgelaten. 

 Queen Anne

In 1714 overleed de laatste Stuart monarch, Koningin Anne. Ze had geen troonopvolger. Ze besteeg de troon van Engeland in 1702, nadat ze 17 kinderen had verloren. Anne was slechts 37 jaar toen ze stierf.

Toch bewees Anne zowel populair als machtig te zijn, haar sterke wil overheerste vaak in deze door mannen gedomineerde maatschappij, ondanks haar eigen ernstige ziekte. Een van haar overwinningen was het verbond tussen Engeland en Schotland, waar de Stuarts (Stewart) al sinds de 12e eeuw heersten - en waar de meesten vurig wensten dat de Stuart monarchie behouden bleef. Deze vurige wens werd door velen in Engeland, Wales en Ierland gedeeld.

 

Jacobieten

Anne’s vader, James II / James VII (overleden in 1701), werd afgezet en verbannen om politieke en religeuze redenen. Zijn zoon, Anne's halfbroer, James III, was in de ogen van velen (inclusief de Europese monarchen) de wettige erfgenaam voor de Britse troon. Maar, opnieuw vanwege politieke en religeuze redenen, de troon werd bestegen door de dichtsbijzijnde neef: Prins - Elect van Hannover (Duitsland) -George I. Dit gaf grond aan de het ontstaan van de verraderlijke Jacobieten opstand:

  • De wettelijke erfgenamen uit de Stewart-lijn weer op de Britse troon krijgen
  • De gepassioneerde loyaliteit, de veldslagen, de gecodeerde en cryptische taal en afbeeldingen
  • Jacobieten glazen

Midden: James Stuart, de'Old Pretender', zet voet op Schotse grond, Peterhead, 22 Dec. 1715, een mislukte inspanning om de troon te herwinnen.

Links en rechts: the 'Young Pretenders' Charles Edward Stuart (Bonnie Prince Charlie), en Henry Stuart (Cardinal, Duke of York)

De cryptische symboliek van de Jacobite glasses

Een onderdeel van de Jacobieten-opstand was het 'Goddelijk recht' - de monarchie was overerfbaar, en aangewezen door en verantwoordelijk aan God. Deze overtuiging overtrof religie, geografie en tijd.

 

Societeiten en clubs, die het Goddelijk recht ondersteunen gaan terug tot het Commonwealth-tijdperk. Deze groepen kwamen in het geheim bij elkaar - als kleine vergaderingen of in clubs. Een toast uitbrengen op de koning was altijd een onderdeel van het ritueel - waarbij het glas over een kom water werd doorgegeven om een toast uit te brengen op de koning 'aan de andere kant van het water', voor hen die in ballingschap zijn.

 

Tijdens de regeerperiode van George I, was het een belediging om te toasten op de verbannen koning James III. In het midden van de 18e eeuw, tijdens het heetst van de Jacobieten-opstand, waren zulke daden reden om gevangengenomen of zelfs gedood te worden. Vandaar ook de cryptische woorden en symbolen op de prachtig - en verraderlijk - gegraveerde Jacobite-glazen.

 

Battle of Culloden

Charles Edward Stuart had zijn hele leven in Frankrijk gewoond, terwijl hij de rechtmatige troonsopvolger was voor de troon van Engeland, Ierland en Schotland. 

Hij bracht echter slechts 1 jaar door op Britse grond - van Juni 1745 tot april 1746 - op de leeftijd van 25 jaar. Vechtend om de Stuart overheersing te herstellen, met als laatste veldslag Culloden.

 

http://www.mfordcreech.com/Jacobite_Glasses_&_Their_Symbols.html

Reactie schrijven

Commentaren: 0